7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram (FP7)

Az 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development, FP7) az EU fő európai kutatásfinanszírozási eszköze, a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban 50,5 milliárd eurós költségvetéssel. Az FP7 azzal a céllal támogatja a kutatást a kijelölt prioritási területeken, hogy az EU azokban a szektorokban világviszonylatban vezető helyet foglaljon el vagy tartson meg.

A kollaboratív, nemzetközi kutatás-fejlesztés prioritási területei:

 • Egészségügy
 • Élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia
 • Információs és kommunikációs technológiák
 • Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák
 • Energia
 • Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)
 • Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)
 • Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok
 • Biztonság
 • Űrkutatás

A fenti területeken túl, a kutatás-vezérelt kis és középvállakozások számára több lehetőség is nyílik egyéni innovációs ötleteik megvalósítására, ilyen a KKV-k javára végzett kutatás nevű alprogram. Egy másik, stratégiai opció a horizontális projektekben való részvétel, ahol egy-egy terület ösztönzésében, integrációjában, európai szakpolitikájának alakításában lehet résztvenni.

Az EU közvetlen finanszírozási lehetőségeinek előnyei a struktrurális alapokon keresztül bonyolított pályázatokhoz (pl. Új Széchenyi Terv) szemben:

 • nagyösszegű, millió eurós nagyságrendű támogatások,
 • EU-s központi bírálat, kifizetés és elszámoltatás,
 • előfinanszírozás, kis önrész,
 • nagyobb szabadság, bizalmon alapuló pályázatmenedzsment,
 • kiemelkedő színvonalú, nagy presztízsű programok,
 • nemzetközi, konzorciumi együttműködés
 •  európai szinten legjobb erőforrások, partnerek és tudás összegyűjtése,
 • innovatív, kockázatos megoldások fejlesztése,
 • intézményi stratégiai célok megvalósítása, versenyképesség növelése.

A jelenlegi pályázati ciklus 2012 július végén kezdődött és körülbelül 8 hónap múlva véget is ér. A megszokottól eltérő pályázati rendszer és adminisztráció megértése, a megfelelő felkészülés és a partnerek megtalálása idő- és erőforrásigényes, éppen ez jelenti a sikeres pályázás legnagyobb gátját az egyébként támogatásra alkalmas, nemzetközileg versenyképes magyar cégek számára.

Egy előzetes innovációs gyorsaudittal az első, legfontosabb lépés megtételében segítünk: világossá tesszük, milyen területen, milyen eséllyel, milyen erőforrások fejlesztésével tud hozzájutni EU-s indirekt támogatásokhoz. A gyorsaudit ugyanakkor nagy segítség a cég hosszútávú innovációs stratégiájának kidolgozásban is, a tanulságok integrálhatók teljesítmény és a minőség fejlesztése érdekében.

A további lépésekben, mint projektgenerálásban, partnerkeresésben, pályázatírásban, projektmenedzsmentben, nyelvi, jogi és pénzügyi tanácsadással is állunk rendelkezésére.

A közösségi K+F programok egy jelentős részére a KTIA vissza nem térítendő támogatást nyújt, ami akár a pályázatírás teljes költségét és és az önrészt is fedezi.

, , , , , , , , , , ,

Comments are closed.